Stichting Finn

STICHTING FINN

Stichting Finn heeft als doel een zo gelukkig mogelijk gezinsleven te
creëren. En heeft de visie dat niet de handicap een probleem is, maar het gebrek aan een optimale leefomgeving voor de kinderen en hun familie.

Stichting Finn zet zich met hart en ziel in voor haar doel. Het zijn vaak
kleine aanpassingen die een groot verschil kunnen maken. De stichting
is vernoemd naar Finn Clark die als schijnbaar gezond knulletje geboren werd, maar door een onbekende oorzaak een zeer extreme vorm van
epilepsie bleek te hebben. Dit kwam met 7 maanden naar voren. Door zijn ziektebeeld werd Finn zowel verstandelijk als motorisch zwaar
gehandicapt. Hij is op 23 september 2006 overleden.
Op www.stichtingfinn.nl kunt u meer lezen.
 
 Stichting Finn heeft inmiddels al een aantal kinderen en gezinnen
van onze groep geholpen.Bijvoorbeeld met de financiering van
aangepaste voorzieningen en hulpmiddelen die niet vergoed worden en door bij te dragen aan aangepaste vakantie en uitstapjes die
voor onze kinderen lang niet altijd vanzelfsprekend zijn.
Bovendien is Stichting Finn hoofdsponsor van onze
ontmoetingsdagen en danken wij de eerste oplage van de folder van SOS MIE&S aan Stichting Finn. 
Op de website van Stichting Finn vindt u meer voorbeelden van
geboden steun.
Onder ‘Lotgenoten’ staan bovendien de verhalen van een aantal van onze kinderen, de vriendjes van Finn.